شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٣
Slide 1

دانشــکده علــوم قــرآنــي اصفهان

Slide 2

سلسله نشست هاي قرآن پژوهي

Slide 3

نماي دانشـــکده

Slide 4

2نماي دانشـــکده

Slide 5

کلاسهاي مجهز به سيستم تصويري

Slide 6

رياست محترم دانشگاه و دانشکده

Slide 7

حضور دانشجويان و اساتيد در سلسله نشستهاي قرآن پژوهي

جهت مشاهده وبلاگ دانشکده از این قسمت می توانید اقدام کنیدجهت جستجوی کتب در بین کتابخانه دانشکده های علوم قرآنی از این بخش اقدام نمایید.معرفی سایت های دیگر دانشگاه در این بخش صورت می پذیرد.جهت دریافت برنامه هفتگی کلاس ها از این بخش می توانید اقدام نمایید

پایان نامه های دانشکدهفعالیتهای فرهنگیکانون قرآن و عترت

1

بازديدکنندگان اين صفحه:13799 | بازديدکنندگان امروز:16 | کل بازديدکنندگان:33493 | بازديدکنندگان آنلاين:1 | زمان بارگذاري صفحه : 0.75 ثانيه

ثانيه